Unikátní systém

pro monitoring, řízení

a správu autoparku

Přímo k oborovému řešení >>

Zemní práce

Těžba surovin

Zemědělství

Agroslužby

Nákladní

doprava

Odpadové

hospodářství

 

Konzistentní data z provozu mechanizace, hospodářství PHM, pohybu personálu a dalších návazných oblastí v jedné aplikaci

kdykoli k dispozici pro Vaše rozhodování

Vytvořili jsme a soustavně rozšiřujeme unikátní systém vzdáleného sběru a zpracování dat z různorodých bodů zájmů s centrální integrací na úrovni jednoho systému, jediné databáze, jediného uživatelského rozhraní a centrální správy.

 

Jsme česká společnost s vlastním kapitálem, jasnou vizí a prokazatelnými výsledky.

Přidanou hodnotu našich výrobků a služeb oceňují zákazníci z České republiky, ale také partneři z dalších více než desítky zemí.

Dlouhodobě zdokonalujeme vlastní know-how a soustavně jej promítáme do smysluplnosti našich výrobků.

Ctíme vysoce individuální přístup ke svým zaměstnancům, ti poté ve stejném duchu předávají zákazníkům.

Monitoring a řízení vozového parku

snadná správa vozového parku

Hospodářství PHM

čerpací stanice je důležitý a hodnotný zdroj pro chod firmy, je třeba mít vše pod řádnou kontrolou

Docházka osob

pro všechny své zaměstnance chci stejná pravidla ať už jsou na cestách či odloučených pracovištích a stavbách...

Přístup do objektů

pro rychlé odbavení a evidenci techniky u vjezdu do areálu

Kamerový dohled

důležitá místa a hodnoty chci mít pro každý případ zabezpečena

Zakázková řešení

jdeme s dobou a necháváme si otevřené dveře