„Tank ID “ – FV01614.0003

„Modernizace platformy aktivní RFID pro IoT“

– FV02047.0001

„Tank ID “ – FV01614.0003

„Modernizace platformy aktivní RFID pro IoT“

– FV02047.0001

Vývoj nízkoodběrového univerzálního optického měřiče vzdálenosti 

V roce 2021 získala firma EVOTECH s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy EVOTECH s.r.o. na projektu Vývoj nízkoodběrového univerzálního optického měřiče vzdálenosti v Praze za účelem vypracování studie proveditelnosti a návrh koncepce univerzálního optického měřiče vzdálenosti.

Očekávaným výstupem je:

- studie proveditelnosti
- funkční vzorky optických detektorů

- zápis z konzultace

 

Projekt Vývoj nízkoodběrového univerzálního optického měřiče vzdálenosti spolufinancován Evropskou unií.

Design a zhotovení vstřikovacích forem produktové řady FUEL SOLUTIONS

V roce 2020 získala firma EVOTECH s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy EVOTECH s.r.o. na projektu Design a zhotovení vstřikovacích forem produktové řady FUEL SOLUTIONS  v Praze za účelem vyvinutí a zhotovení vstřikovacích forem dílu "Active point" a "Falcon".

Očekávaným výstupem je:

- Elektronický model vstřikovací formy pro díl Active point v5
- Vstřikovací forma pro díl Active point v5

- Elektronický model vstřikovací formy pro díl Falcon v1

- Vstřikovací forma pro díl Falcon v1

Projekt  Design a zhotovení vstřikovacích forem produktové řady FUEL SOLUTIONS spolufinancován Evropskou unií.

„Tank ID “ – FV01614.0003

„Modernizace platformy aktivní RFID pro IoT“

– FV02047.0001

Mám zájem o více informací

Kontaktní formulář

Zasláním souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na této stránce

@2018 EVOTECH s.r.o.