Spolehlivá kontrola

přístupu do nádrže

Video tracker

aplikace pro evidenci docházky

spolehlivá detekce každého otevření nádrže

dostupné varianty pro jakýkoli tvar hrdla

snadná instalace nedestruktivní metodou

 

alarmová hlášení

v případě otevření nádrže

mimo povolené lokality a definované časy

detekce konkrétního

víčka pomocí RFID technologie, znemožnující neoprávněnou manipulaci s palivem

pokus o krádež paliva,

okamžitá alarmová zpráva řidiči i dispečinku

vestavěné síto

zabraňující odčerpání paliva z nádrže

 

GPS lokalizace

GSM, GPRS přenos dat

Anti-shock HDD pro spolehlivé uložení videozáznamů

automatický přenos záznamů na server pomocí Wifi

napojení na periferie a sběrnice vozidel

Technické parametry

Napájení

Odběr proudu

Výstupní signál

Způsob upevnění

123456789123456789

Technologie

x

x

x

x

12 / 24V

10mA / 12V

otevřený kolektor

dle konkrétního hrdla

x

RFID 125 khz

x

x

x

x

Ke stažení