top of page

Klíčové výhody řešení při nasazení

v provozech svozu odpadů a údržbě komunikací

text

ZEMNÍ PRÁCE

TĚŽBA SUROVIN

ZEMĚDĚLSTVÍ

AGROSLUŽBY

NÁKLADNÍ

DOPRAVA

ODPADOVÉ

HOSPODÁŘSTVÍ

Tvůrci monitorovacího systému EVOSYS dokázali  unikátním způsobem provázat data z GPS sledování vozidel, hospodářství pohonných hmot a personální agendy se specifiky svozu odpadů v podobě systému plánování, správy pohybu kontejnerů a odpadových nádob doplněnou o bezobslužný kamerový záznam průběhu svozu. Tímto vzniká ucelený soubor údajů, který pomáhá uživatelům zdokonalit řízení a celkově zefektivnit svůj provoz.

Provoz autoparku

komplexní správa hospodaření s PHM eliminující lidský faktor

odstranění prostojů a rezerv ve výkonech vozidel

automatická tvorba elektronických výkazů s možností editace pomocí vozidlového terminálu

Správa kontejnerů a nádob

detekce výsypu nebo odvozu konkrétní nádoby na základě označení identifikačním tagem

informace o aktuální pozici nádoby i historie jejího pohybu

identifikace pohybu kontejnerů na základě aktivní bezdrátové technologie, včetně zamezení jejich odcizení

Logistika svozů

interakce plánu svozu s navigací pro řidiče

on-line reporting o plnění a nestandardních stavech

video záznam průběhu svozu s Wifi přenosem na centrální server

přesné instrukce řidiči na trase se zohledněním vyjímek

Monitoring a řízení vozového parku

snadná správa vozového parku

Hospodářství PHM

čerpací stanice je důležitý a hodnotný zdroj pro chod firmy, je třeba mít vše pod řádnou kontrolou

Docházka osob

pro všechny své zaměstnance chci stejná pravidla ať už jsou na cestách či odloučených pracovištích a stavbách...

Přístup do objektů

pro rychlé odbavení a evidenci techniky u vjezdu do areálu

Kamerový dohled

důležitá místa a hodnoty chci mít pro každý případ zabezpečena

Zakázková řešení

jdeme s dobou a necháváme si otevřené dveře

Mám zájem o více informací

Kontaktní formulář

Zpráva byla odeslána. Děkujeme

Zasláním souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném na této stránce

bottom of page